Centre: Stockholm
Date: Sunday 8 August 2021 09:00 10:00

Mjukstarta din söndag med en timmes meditation i Studio Ossidianas utomhusverk, ArkDes, Skeppsholmen