Shambhalatrening

incense_meditator_blurredVeien starter og fortsetter med meditasjon. Studenter blir introdusert til både buddhistisk og shambhaliansk lære i sammenheng med en vedvarende meditasjonspraksis. Shambhala meditasjonssentre verden rundt tilbyr et bredt og nøye uttenkt mangfold av studier, meditasjonskurs og gruppeaktiviteter. Ved våre praksis- og retreat-sentre kan studenter fordype seg i meditasjon gjennom lengre programmer, og delta i intensive studier.

Veien består av en serie kurs som har til hensikt å stabilisere og styrke ens meditasjonspraksis, og å avklare ens forståelse av læren. Våre kurs tilbyr en vei inn i de klassiske lærene innen både Kagyü- og Nyingmalinjene fra Tibet, samt Shambhalalæren slik den er presentert av Chögyam Trungpa Rinpoche og Sakyong Mipham Rinpoche.

Shambhalas vei

Shambhala har sine røtter i gamle buddhistiske og tibetanske tradisjoner. «Shambhala» peker opprinnelig til et hellig sted med ro, glede og lykksalighet. En slik ro kan oppdages i oss selv gjennom meditasjon og Shambhalalærens visdom.

Kursserien «Shambhalas vei» gir oss mulighet til å erfare den naturlige kilden til stråleglans og briljans i verden, som er menneskers iboende våkenhet.

Vi lærer medtiasjon basert på autentiske buddhistiske teknikker i shambhalalærens kontekst. Denne læren veileder oss i vår meditasjonspraksis med en vektlegging av å opprette en forbindelse til vår iboende menneskenatur, vårt samfunn og våre omgivelser. Shambhala forlenger den buddhistiske visjonen om vennlighet og godhet til samfunnet og naturen.

Shambhalas vei læres bort i løpet av fem helgekurs og fem kveldskurs, som sammen tilbyr et erfaringsbasert overblikk over meditasjonspraksiser og -lære gjennom gruppesamtaler, spørsmål og personlig veiledning.

 

Helgekurs: Krigerskapets hjerteawakened-heart

Steg 1: Kunsten å være menneske
Oppdag din iboende grunnleggende godhet gjennom mindfulness-meditasjon. Shambhalas visjon er at hvert eneste menneske bærer på en grunnleggende godhet, varme og intelligens. Gjennom meditasjonspraksis kan vi begynne å se at denne godheten er det betingelsesløse grunnlaget for vår eksistens.
Åpent for alle

Steg 2: Krigerens fødsel
Lær å arbeide med hindringer for å erfare vår iboende godhet.
Forutsetter: Steg 1

Steg 3: Kriger i verden
Handler om å våge å åpne seg til vår verden.
Forutsetter: Steg 2

Steg 4: Våkent hjerte
Vi strekker oss mot andre og verden med mykhet, oppmerksomhet og vennlighet.
Forutsetter: Steg 3

Steg 5: Åpen himmel
Ved å gi slipp i øyeblikket finner vi våre sinns åpne himmel – en herlig kilde til visdom og energi.
Forutsetter: Steg 4

 

Kveldskurs: Hverdagslivet

Meditasjon i hverdagslivet:
Mindfulness-meditasjon er et verktøy for å bringe ro, klarhet og styrke inn i våre liv.
Introduksjonskurs

Tilfredshet i hverdagslivet
I dette kurset vil meditasjonspraksis og Shambhalalæren veilede oss til å gjenkjenne at vi er grunnleggende gode og verdifulle slik vi er. Denne innsikten er nøkkelen til å finne tilfredshet i oss selv.
Introduksjonskurs

Glede i hverdagslivet
Gradvis avdekker meditasjonen vår iboende godhet, og ved å erfare dette blir vi gladere, mer omsorgsfulle og medfølende.
Anbefales fullført: Tilfredshet i hverdagslivet

Fryktløshet i hverdagslivet
Oppdag sinnslikevekt ved å våge å se livets realiteter og døden som de er.
Forutsetter: Glede i hverdagslivet

Visdom i hverdagslivet
Meditasjon bidrar til å skjerpe vår intelligens og avdekker vår visdom. Dagliglivets utfordringer blir til muligheter for kontemplasjonspraksis og samfunnsmessig engasjement
Forutsetter: Fryktløshet i hverdagslivet

 

Grunnleggende godhetbuddha_flower

Kurs for viderekommende
Denne kursserien består av tre kveldskurs og fordyper forståelsen vi har fått gjennom meditasjon. Her undersøker vi de utfordrende spørsmålene:

  • Hvem er jeg?
  • Hvordan kan jeg hjelpe?
  • Hva er virkelig?

Anbefales for viderekommende studenter.

 

Rigden: Ubetinget tillit

rigden-small-01
Rigden-kurset er kulminasjonen av kursseriene Hverdagslivet, Krigerskapets hjerte og Grunnleggende godhet. Rigden er en representasjon av vår grunnleggende opplyste natur, og legemliggjør prinsippet om betingelsesløs tillit. Historisk sett var rigdene opplyste ledere – de som kunne «styre sin verden» basert på urokkelig erfaring av grunnleggende godhet. Dette kurset ledes av en acharya innen Shambhala og inkluderer en muntlig overforing av «vindhest»-praksisen, og er en mulighet til å erklære sin forpliktelse til grunnleggende godhet gjennom å formelt avlegge Shambhalaløftet.
Forutsetter: Visdom i hverdagslivet, Åpen himmel og, hvis mulig, Grunnleggende godhet.

 

Sacred Path
IMG_6486

Avanserte kurs
Sacred Path-serien lærer oss hvordan vi kan leve opp til vårt fulle potensial som mennesker. Shambhalalæren viser oss hvordan vi kan klarne sinnet, åpne hjertet, møte livets realiter og oppdage magien i verden. Vi introduseres til praksiser som vekker vår livskraft og forbinder oss til den naturlige kraften og energien i våre omgivelser. Vi strekker oss utover med åpent hjerte og lar det virke inn på relasjoner og samfunnet vi lever i.
Forutsetter: Shambhalas vei

 

Sacred World

Avanserte kurs
Starter med «Sacred World Assembly», som er en inngang til Shambhalalinjen innen buddhistiske vajrayanapraksiser og -studier. Dette kurset bygger videre på de foregåene seriene og krever en dyp personlig forpliktelse til veien og meditasjonspraksis.