Om oss

Primordial Rigden

Shambhala Oslo er en ideell organisasjon som hører inn under Shambhala, et internasjonalt fellesskap bestående av flere meditasjonssentre og -grupper grunnlagt av Chögyam Trungpa Rinpoche, og som nå ledes av hans sønn Sakyong Mipham Rinpoche.

Kjernen av vårt fellesskap er Shambhala-buddhisme. Denne veien er unik i den vestlige buddhismens verden i den forstand at den kombinerer lærene i Kagyü- og Nyingma-tradisjonene fra Tibet med Shambhala-tradisjonen som går ut på å leve et våkent liv, fullstendig involvert i verden.

Vi deler forpliktelsen til oppvåkningens vei og inspirasjonen om å skape et samfunn hvor vi verdsetter vår iboende godhet (som personifiseres som den opprinnelige Rigden, som ses på bildet til høyre), og etterstreber å uttrykke denne i alle aspekter av våre liv.

Shambhalas visjon er at hvert eneste menneske har en grunnleggende godhet, varme og intelligens. Denne naturen kan kultiveres gjennom meditasjon, basert på eldgamle prinsipper, og kan videre bli utviklet i det daglige liv, slik at den stråler ut til familie, venner, felleskap og det øvrige samfunn.

Gjennom livets gang kan denne godheten, varmen og intelligensen ofte bli dekket til av tvil, frykt og selvopptatthet. Vi lar oss ofte bedøve av dette, og tro at denne tvilen, frykten og selvopptattheten er den endelige sannhet. Reisen mot å bli et helt menneske betyr at vi ser gjennom og forbi vår frykt og selvopptatthet, og dermed våkner til en naturlig intelligens. Det krever vennlighet — mot oss selv og andre — og mot å våkne opp.

Vi ønsker og verdsetter alles nærvær. Velkommen!